RODO

25.05.2018

RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to bardzo istotna zmiana dla codziennego funkcjonowania wszystkich branż, zwłaszcza dla branży HR, w tym Agencji Pracy. My również wspólnie z naszym działem prawnym dostosowujemy procedury i dokumentację do nowego rozporządzenia oraz do przepisów krajowych. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu przetwarzania danych osobowych, obowiązku informowania o celu ich przetwarzania ze wskazaniem podstawy prawnej, zmiany kwalifikacji tzw. danych wrażliwych, obowiązku usuwania czy notyfikowania naruszeń. Do tych wszystkich zmian chcemy się jak najlepiej przygotować i spełnić wymogi stawiane przez Ustawodawcę.

Wstecz