3 sposoby na okazanie zaangażowania w pracy

05.10.2019

3 sposoby na okazanie zaangażowania w pracy

Zaangażowanie w pracę lub zaangażowanie w pracy definiuje się jako poziom entuzjazmu pracownika wobec powierzonych mu zadań w miejscu pracy. Jest to poczucie odpowiedzialności pracownika za cele, misję i wizję organizacji, z którą jest związany.

 

Zaangażowanie w pracy: z czego wynika i dlaczego jest ważne?

 

Wysoki poziom zadowolenia pracowników w firmie jest związany z zaangażowaniem w pracę. Skutkuje to wyższą wydajnością biznesową, co z kolei przekłada się na wzrost rentowności, skuteczności pracowników i ogólną poprawę atmosfery pracy. To wzorowy poziom zaangażowania, jakiego każda firma oczekiwałaby od swoich pracowników, prawda? Ale badanie zaangażowania pracowników pokazuje, że nie osiąga się nie ot tak, ale dzięki trzem czynnikom.

 

Chodzi o:

  • wytrwałość
  • ciężka praca
  • poświęcenie

 

Wszystkie te cechy nie pojawiają się w ciągu jednego dnia, tak samo jak właśnie zaangażowanie pracowników. Pracownik rozwija te cechy na przestrzeni lat. To samo dotyczy firmy, jeśli organizacja spodziewa się, że jej pracownicy będą osiągać wyjątkowo dobre wyniki, będzie musiała zapewnić im takie środowisko pracy, które pomoże zwiększyć ich zaangażowanie w pracę.

 

Okaż zaangażowanie w pracy - współpracując z innymi

 

Zostań graczem zespołowym – to zawsze sprawia, iż motywacja w pracy jest większa, zarówno Twoja, jak i Twoich współpracowników, a szef na pewno to zauważyć. W każdej firmie najważniejsza jest praca zespołowa i świadomość, że poszczególni pracownicy mogą na siebie polegać, gdy potrzebują pomocy. Jeśli razem ze swoimi kolegami pracujecie jako zespół i skutecznie potraficie się ze sobą komunikować, zadania w biurze będą wykonywane pomyślnie.

Reasumując, to możliwość uczestniczenia w dowolnym zadaniu grupowym będzie świadczyć o zaangażowaniu w pracę zespołu i ogólnie w wykonywaną pracę. Jest genialnym przykładem zaufania do swoich umiejętności, pomysłów i rozwiązań – a to zawsze jest cecha, którą cenią pracodawcy.

Oddani i zaangażowani pracownicy wiedzą, że sukces jest wysiłkiem grupy, ponieważ każdy ma obowiązek wnieść swój własny atut i wspierać słabości kolegów, co zapewni silną, zwycięską, dynamiczną drużynę. Indywidualne badanie zaangażowania w wysiłek grupowy podkreśla, iż nie musi chodzić jedynie o pracę w firmie, ale o praca zespołową ogólnie, również tą dla społeczeństwa, jak i cywilizacji ogólnie.

 

Pokazywanie przełożonym takiego zaangażowania osiąga się również poprzez:

  • pozytywne nastawienie
  • oferowanie bezinteresownej pomocy
  • przyjmowanie pozytywnej konstruktywnej krytyki
  • otwarte słuchanie uwag
  • wyrażanie uznania dla innych członków zespołu

 

Okaż zaangażowanie w pracy - stawiając na rozwój

 

Rozwój zawodowy to kolejny, drugi sposób na to, by okazać swoje zaangażowanie w pracy. Nie trzeba tutaj przypominać o znaczeniu edukacji i dalszego rozwoju zawodowego, ale warto podkreślić, że okazując chęć do ciągłego rozwoju swojemu pracodawcy – również okazuje się swoje zaangażowanie.

 

Zaangażowanie to klej, który wiąże Cię z celami firmy. Jeśli chcesz skutecznie poszerzać swoją wiedzę, musisz być zaangażowany w realizację tych celów, jakie wyznacza firma, dla której pracujesz. Chcesz pójść o krok dalej? Stwórz lokalne kluby zawodowe w swojej społeczności, aby dowiedzieć się, co może najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom, lub porozmawiaj z pracodawcą na temat szkoleń online. Są to kluczowe wskaźniki tego, że chcesz poświęcić swój czas swojej firmie i nie ma lepszego sposobu na to, by okazać zaangażowanie w pracy.

 

Okaż zaangażowanie w pracy – nigdy się nie poddawaj

 

Nigdy się nie poddawaj. Jest rzeczą oczywistą, że pracownicy zaangażowani w swoją pracę nie poddają się z łatwością. Nie ulegają pokusie odejścia, a Twoja sumienność w pracy zostanie zauważona i doceniona. Większość lojalnych pracowników będzie musiała w którymś momencie zmagać się z różnymi problemami i będzie ich to bolało bardziej, niż tych, których cechuje mniejsze zaangażowanie w pracy, ponieważ:

 

  • wierzą w swoją firmę
  • są gotowi przetrwać złe chwile

 

Utrzymywanie siebie i innych pracowników w pozytywnym i zmotywowanym nastawieniu to zwycięska kombinacja w pokonywaniu wyzwań i odpowiadaniu na wysokie wymagania firmy. Oczywiście, że codzienne tworzenie wysokich standardów wydajności nie jest łatwe, ale wytrwałość, zaangażowanie, i motywacja w pracy może przynieść pozytywne rezultaty. Oprócz tego okazywanie wdzięczności, szacunku i uznania szefostwu i innym pracownikom jest również sposobem na pokazanie zaangażowania własnego, jak również na to, by po prostu praca dla danej firmy miała większy sens i była bardziej przyjemna.

 

Podsumowanie poziomu zaangażowania w pracy

 

Zatem, jeśli uważasz, iż Twoja zaangażowanie w pracy jest wzorowe i chciałbyś, aby było dostrzeżone – bądź cierpliwy. Takie lojalne i uczciwe podejście broni się samo i nie potrzebuje oklasków czy usilnego przyciągania uwagi. Natomiast, jeśli po przeczytaniu tego artykułu jesteś zdania, że jednak Twoje zaangażowanie jest za małe to masz dwa wyjścia – albo spróbować dać z siebie wszystko, albo zmienić pracę, z nadzieję, iż w tej nowej ono się pojawi we właściwej formie.

Wstecz