Czy kobiecie warto wybrać typowo męski zawód?

17.03.2020

Czy kobiecie warto wybrać typowo męski zawód?

Kobiety w ostatnich dziesięcioleciach weszły na rynek pracy w ogromnej liczbie i teraz odpowiadają poziomowi uczestnictwa mężczyzn w wielu zawodach do tej pory zdominowanych przez mężczyzn, takich jak prawo i medycyna.

Jednak w sektorach takich jak budownictwo i transport zmiana równowagi płci jest wciąż bardzo niewielka, co skłania do refleksji nad wykonywaniem zawodów budowlanych i transportowych przed przedstawicielki płci żeńskiej. Czy kobieta w męskim zawodzie, takim jak te powyższe nie chce się odnaleźć, czy to raczej środowisko nie chce jej w nim widzieć. Jeśli jako kobieta również zastanawiasz się, czy warto wybierać męski zawód – ten artykuł jest dla Ciebie.

Kobieta w męskim zawodzie a czynnik finansowy

Jednym z powodów, dla których to wszystko opisane na wstępie ma znaczenie, jest prosty – wynagrodzenie. W zawodach zdominowanych przez mężczyzn płaca zwykle jest wyższa niż w tych zdominowanych przez kobiety. Dlatego coraz więcej pań decyduje się np. zostać kierowcą autobusów, ponieważ pracując dla mężczyzn, otrzymujesz wynagrodzenie „dla mężczyzn”, a to duży benefit i czynnik motywujący.

Wybierając tradycyjnie męską pracę zamiast gorzej płatnych zdominowanych przez kobiety zawodów detalicznych lub opiekuńczych, kobiety tym samym rzucają wyzwanie znanemu wszystkim schematowi segregacji kobiet i mężczyzn na różne zawody, co jest jedną z głównych przyczyn utrzymującej się różnicy właśnie w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Według danych przeciętne kobiety nadal otrzymują 9% mniej niż wynagrodzenie godzinowe dla mężczyzn. Właśnie między innymi dlatego na pytanie o to, czy warto wybierać męski zawód kobiecie – większość pań znających temat ochoczo przytakuje.

Inne czynniki motywujące kobiety do męskich zawodów

Co ciekawe, często kobiety wykonujące zawody, takie jak kierowanie autobusem lub zawody związane z branżą budowlaną dokładnie wiedzą, co robią i od początku wyraźnie chciały znaleźć pracę z „męskim wynagrodzeniem”. Z drugiej strony, kobiety na stanowiskach kierowniczych często nie kładą nacisku na wynagrodzenie jako powód wyboru zawodu, zamiast tego powołując się na inne czynniki motywacyjne do kontynuowania nietypowych karier związanych z płcią.

Takie czynniki motywacyjne to na przykład:

  • zainteresowania,
  • szczególne zdolności,
  • tradycje rodzinne.

Obowiązki domowe kobiet i podstawowa rola w opiece nad dziećmi są kolejną przyczyną różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Sytuacja ta jest w dużej mierze odzwierciedleniem długich i nieelastycznych godzin pracy charakteryzujących typowo męskie branże, przy wolniejszym postępie w zakresie praktyk pracy przyjaznych rodzinie niż w innych sektorach, co oznacza, że wymagana jest większa elastyczność od kobiet, które decydują się podjąć bardziej męskie zawody.

Kobieta w męskim zawodzie – szansa na zmiany społeczne

Niemniej jednak jest szansa, że większe możliwości zarobkowe kobiet z tych zdominowanych przez mężczyzn miejsc pracy dadzą w przyszłości większą szansę na zmiany w krajowym podziale pracy - w sposobie podziału opieki nad dziećmi i innych obowiązków w gospodarstwie domowym. Tym samym, korzyści dla kobiet związane z podjęciem lepiej płatnej pracy dla mężczyzn mogą:

  • wykraczać poza sferę ekonomiczną,
  • podważać tradycje płciowe w domu,
  • podważać oczekiwania dotyczące opieki.

Odnosi się to do kolejnego powodu, który wskazuje na to, jak ważne jest, aby kobiety miały większe możliwości podjęcia tradycyjnie męskiej pracy - możliwość wzmocnienia pozycji kobiet. Kobiety, które wykonują męski zawód, często podkreślają poczucie dumy i satysfakcji z wykonywania tej konkretnej pracy – typowo przeznaczonej dla przedstawicieli płci męskiej.

Na przykład, w przypadku kobiet z branży budowlanej widać to, że są dumne z faktu, że ich praca jest widoczna w budynkach widzianych przez ogół społeczeństwa, a dla maszynisty pociągu płci żeńskiej może być powodem do dumy to, że jako kobieta w męskim zawodzie udowadnia innym, że panie mogą faktycznie wykonywać tę samą pracę co mężczyzna.

Wiele pań wykonując pracę zwykle zarezerwowaną dla mężczyzn, postrzega siebie jako wzór do naśladowania dla innych kobiet i dziewcząt – co też może nawoływać do zmian w nastawieniu społeczeństwa do takich sytuacji.

Czy warto wybierać typowo męski zawód​?

Podsumowując temat i patrząc na różnorodność kobiecych doświadczeń związanych z pracą zdominowaną przez mężczyzn - zgodnie z ich seksualnością, zawodem, wiekiem i pochodzeniem etnicznym – warto podkreślić, iż zalety pracy zdominowanej przez mężczyzn dla szerokiej gamy kobiet są szansą na lepsze jutro. Chodzi tutaj nie tylko o lepszy zarobek, czy samopoczucie – ale cała tendencja zdaje się nieść szersze korzyści społeczne wynikające z kwestionowania wąskich koncepcji ról płciowych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Oczywiście jest to ostatecznie bardzo indywidualna kwestia i istotna do rozważenia dla każdego z nas, zgodnie z posiadanymi przekonaniami. Niemniej jednak widać, że świat się zmienia, nie stoi w miejscu i tak jak widok kobiety zasiadającej za kierownicą tira był kiedyś nie do pomyślenia, dzisiaj już mało kiedy wzbudza emocje.

Wstecz