Czy można mieć dwie umowy o pracę?

25.02.2020

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Posiadanie stabilnego zatrudnienia – zwłaszcza w oparciu o umowę o pracę – jest marzeniem wielu obecnych na rynku pracy osób. Dlatego możliwość, aby posiadać dwie umowy o pracę jest dla wielu pracowników niedoścignionym pragnieniem. Nie zawsze jest to jednak dozwolone i warto wiedzieć, kiedy pracodawca może mieć zastrzeżenia.

Dwie umowy o pracę jednocześnie muszą się wiązać z przynajmniej kilkoma utrudnieniami dla pracownika, a wśród najbardziej oczywistych jest konieczność pogodzenia czasami dwóch skrajnie niekompatybilnych grafików bądź lokalizacji miejsca świadczenia pracy. Jeśli przykładowo pracownik na dotarcie z jednego miejsca pracy na drugie miejsce pracy ma bardzo ograniczony czas a bardzo wiele kilometrów do przebycia skomplikowaną drogą – wtedy taka forma pracy nastręcza oczywistych trudności. Poza jednak samymi względami czysto organizacyjnymi i logistycznymi jak zaplanowaniem podróży z jednego zakładu pracy do drugiego, może stwarzać także inne kłopoty.

Co kryją za sobą dwie umowy o pracę?

Warto być więc z góry świadomym i przygotowanym na to jak w praktyce wygląda praca na dwóch etatach u różnych pracodawców i nie podejmować się tego wysiłku, jeśli faktycznie może być on zbyt trudny do udźwignięcia. Rozsądzenie wszystkich ZA i PRZECIW takiemu rozwiązaniu nie powinno więc ograniczać się tylko i wyłącznie do rozpisania sobie korzyści finansowych i wzrostu wynagrodzenia, ale także powinno być podparte poznaniem zasad prawnych i regulacji ZUS w tym zakresie, aby wiedzieć, jak rozgryźć temat dwie umowy o pracę a ZUS.

To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik takich świadczeń wynikających bezpośrednio z faktu wykonywania pracy, jako pierwszy może mieć swoje uwagi i zastrzeżenia co do sposobu rozliczania danego zatrudnienia w późniejszych wyliczeniach zasiłków chorobowych, opiekuńczych czy nawet emerytury. Osoba pracująca u kilku pracodawców musi więc w myśl przepisów prawa zadbać w pierwszej kolejności o to, aby jego praca była prawidłowo rozliczana w ZUS, a wszystkie należne temu organowi składki i wypłaty wpływały od odpowiednich pracodawców.

Sam pracownik nie ma jednak obowiązku informowania o fakcie zatrudnienia w drugim miejscu – skoro zarówno na jednym pracodawcy jak i drugim ciąży obowiązek odprowadzania stosownych składek, zgodnie z obowiązującymi ustawami do ZUS, według realnego czasu wykonywania pracy w danym okresie rozliczeniowym – wiedza o ilości takich podmiotów zatrudniających danego ubezpieczonego jest pracodawcy kompletnie zbędna i nie musi być przekazywana.

Umowa o pracę – zasady ogólne i szczegółowe

Pracownik posiadający umowę o pracę ze swoim pracodawcą jest chronionymi licznymi przepisami prawa, ustawami i kodeksem pracy. O wymiarze jego minimalnego wynagrodzenia za pracę czy przysługującym świadczeniom chorobowym albo socjalnym za okres świadczenia pracy – mówią przepisy ogólne obowiązujące wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa na terenie RP. O tym czy można mieć dwie umowy o pracę na pełen etat mówią więc precyzyjnie przepisy zarówno kodeksu cywilnego jak szczegółowe ustawy i rozporządzenia – w tym obowiązujący tutaj najszerzej Kodeks Pracy. Tam należy doszukiwać się zapisów regulujących również kwestię łączenia zatrudnienia na kilku umowach i obecnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy w najmniejszym stopniu nie zabraniają takiego łączenia pracy.

Istnieje oczywiście naturalny wyjątek od tej reguły – to sytuacja, kiedy dwie umowy u różnych pracodawców były zabronione w ramach już podpisanej umowy z jednym przedsiębiorstwem, które zastrzegłoby sobie w zapisach takiej umowy tzw. warunki nie konkurencji, czyli zakaz zatrudnienia we wskazanym okresie w firmie z branży mogącej być traktowaną jako konkurencyjna. Taki zakaz konkurencji to bodaj jedyny zgodny z prawem rodzaj obostrzeń, którego złamanie byłoby jawnym pogwałceniem zapisów umowy cywilnej i dla pracownika wiązać się z surowymi karami i konsekwencjami sądowymi.

Dwie umowy o pracę – bez tajemnic

Oczywiście posiadając dwie umowy u pracę u jednego pracodawcy bądź kilku pracodawców, warto regularnie kontrolować swoje konto ZUS i sprawdzać, czy na pewno te różne umowy są prawidłowo rozliczane z ZUS. Naturalnie można się zwrócić zawsze do pracodawcy o wygenerowanie wydruku RMUA, na którym wyszczególnione są wszystkie składniki wynagrodzenia oraz świadczeń, co w przypadku jednego pracodawcy nie powinno być najmniejszym problemem. Nieco inaczej ma się sytuacja, jeśli posiadamy zatrudnienie u dwóch różnych pracodawców.

O ile mało kto zadaje sobie dzisiaj pytanie czy można mieć dwie umowy o pracę, to jednak pytanie o same przepisy BHP czy rozliczanie czasu pracy w poszczególnych zakładach pracy może przyjść do głowy kontrolerom i inspektorom inspektoratu pracy czy ZUS. Oczywiście w większości przypadku nieprawidłowości związane z tym, jak rozliczane finansowo i księgowo są dwie umowy o pracę bądź jakie warunki do pracy zostały zagwarantowane pracownikowi, będą zawsze obciążały sumienie pracodawcy. Warto jednak, aby zatrudniony również znał swoje prawa i przywileje w pracy i kontrolował, czy pracodawca na pewno wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków.

Wstecz