Jak ważne jest budowanie wizerunku firmy?

27.02.2020

Jak ważne jest budowanie wizerunku firmy?

Chociaż ogromne pieniądze wylewane rok do roku w budżetach korporacji, spółek i przedsiębiorstw na marketing, w tym branding czy rebranding kojarzone są przede wszystkim z wielkimi zmianami na nośnikach reklamy zewnętrznej, to w rzeczywistości coraz więcej firm decyduje się ostatnio na ponoszenie kosztów employer branding.

Wraz z uświadomieniem sobie przez wielkie marki – zwłaszcza mocno związane z fazą obsługi klienta, handlu i usługami – znaczenia pracownika, zmieniło się podejście co do samego jego znaczenia i pozycji w firmie. Satysfakcja pracownika ma ogromne znaczenie dla obecnych pracodawców – pozwala bowiem na zwielokrotnienie wydajności zatrudnionego człowieka, zmniejsza ryzyko unikania wykonywania obowiązków przez niego czy nadużywanie zwolnień lekarskich. Dlatego już dawno zaczęto szukać rozwiązań, które mogłyby poskutkować podniesieniem się rozpoznawalności co to jest brand, ale również podniesieniem poziomu zadowolenia pracownika z samego faktu zatrudnienia w danej firmie.

Znaczenie pojęcia employer bradning

W ten sposób powstała employer branding definicja – są to działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji, nakierowane na podniesienie jej atrakcyjności i statusu „poszukiwanego pracodawcy”. Wytworzenie na rynku pracy przekonania, że dana marka gwarantuje najlepsze warunki zatrudnienia – nie tylko pod względami finansowymi, ale również licznymi niewymiernymi i niefinansowymi – ma istotne znaczenie z punktu widzenia nie tylko HR. Każdy człowiek intuicyjnie wie co to jest branding. Marki, a niektóre firmy mają ich po kilka lub kilkanaście, muszą odpowiednio podkreślać swoją obecność w przestrzeni miejskiej, świecie sportu czy mediach, ale przeważnie celem takich działań jest jedynie wzmocnienie ekspozycji danego produktu marki bądź utrzymanie pozycji rynkowej poprzez nieoddawanie tej przestrzeni konkurentom.

Branding definicja klasyczna i współczesna

W tym kontekście employer brading pojawił się dopiero w późniejszej fazie zainteresowania samych organizacji i badaczy tematu, a do samego marketingu wprowadzony został już na koniec lat 90-tych, a więc w czasach, kiedy rodzaje wizerunku w świecie biznesu oraz relacji międzyludzkich zostały bardzo dobrze opisane i zrozumiane. Względna młodość terminu sprawia więc, że wielu właścicieli firm lub menadżerów średniego szczebla w średniej wielkości przedsiębiorstwach zastanawiają się employer brading co to.

W najprostszym rozróżnieniu są to:

  • działania zewnętrzne takie jak obecność na targach pracy, regularne informowanie grup docelowych o swoich rekrutacjach i walorach, informowanie o własnych kadrowych osiągnięciach, efektywna reklama w środkach związanych z ogłoszeniami pracowniczymi, serwisach pracowniczych online itp.
  • działania wewnętrzne nakierowane na rozwój pracowników już zatrudnionych jak i tworzenie im warunków zawodowego rozwoju, awansu i spełnienia własnych oczekiwań w przyjaznym środowisku partnerstwa pomiędzy pracownikami z wyraźnym programem gratyfikacji.

Skonsolidowanie tych dwóch kierunków działania w obrębie organizacji, jaką jest firma, korporacja czy spółka bardzo wyraźnie rozszerza więc samo słowo – branding definicja którego została w ten sposób bardzo wyraźnie poszerzona.

Jak employer branding wpływa na politykę HR

W związku z tym, jak należy rozumieć employer branding – jego wpływ na samo postrzeganie marki w świecie konsumentów jest minimalny czy wręcz zerowy. Klienci decydujący o zakupie produktów danej marki tylko w skrajnych okolicznościach zastanawialiby się, jakie są warunki pracy dla pracowników tej firmy i czy są przyjazne oraz zapewniają możliwość rozwoju. Dla ewentualnych partnerów biznesowych, akcjonariuszy czy firmy kontrolujące firmę, satysfakcja pracowników oraz stworzone im warunki pracy mogą mieć już jakieś znaczenie – chociaż często drugorzędne tak długo, jak pracownicy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.

Zrozumienie czym jest branding pracownika pomaga więc zrozumieć, że zadowolenie pracownika ma wpływ na świadczoną przez niego pracę i efekty działania całego zespołu. Nie należy jednak przeceniać jego znaczenia, albowiem takimi działaniami miękkimi nie da się zmienić tendencji długofalowej niezadowolenia pracowników, jeśli bierze się ono z systemowego zaniedbania pewnych kwestii kadrowych. Jeśli jednak firma jest bardzo liczna i zadania realizowane przez jej komórki HR (human resources) są istotne oraz przeznacza się na nie wiele środków – wizerunek firmy definicja poszerzona jest właśnie o odpowiednie działania brandingu pracowniczego.

Koszty organizacji brandingu pracowniczego

Wiele z nich polega na reklamowaniu siebie jako atrakcyjnego pracodawcę, ale aby ta reklama była skuteczna i możliwa do prezentacji, pracodawca faktycznie musi poczynić wysiłki finansowe i organizacyjne do tego, aby pracownikowi było dobrze w jego pracy. Chodzi chociażby o szkolenia wewnętrzne, warsztaty czy jasną ścieżkę awansu i możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w pracy.

Organizowanie wyjazdów integracyjnych, współfinansowanie zespołowych wypadów i spotkań pracowników – to działania mające ogromny wpływ na relacje pracownika z firmą, a przy okazji również poprawiające wizerunek marki na zewnątrz. Inwestując w employer branding można więc „upiec kilka pieczeni na jednym ogniu”. Im większa firma licząca większą liczbę pracowników, tym większe koszty budżetowego generuje jednak ta forma działalności, więc tylko najbardziej innowacyjne marki decydują się na taki krok.

Wstecz