Jak zaplanować urlop w 2020?

09.02.2020

Jak zaplanować urlop w 2020?

Urlop pracowniczy przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę lub zlecenie pracownikowi, jednak w różnym wymiarze. Kalendarz pracowniczy na dany rok pozwala z wyprzedzeniem zaplanować i przygotować się do urlopu, a także odpowiednio zasygnalizować swoje potrzeby urlopowe w pracy.

Łatwość otrzymania urlopu we wnioskowanym terminie zarezerwowana jest przede wszystkim dla dużych firm, gdzie zorganizowanie zastępstwa na danych stanowiskach nie jest wielkim wyzwaniem i przy odpowiednio prowadzonej polityce kadrowej możliwe jest wyznaczenie odpowiedniej grupy pracowników zarówno w okresie długich weekendów, świąt czy wakacji albo ferii.

Znacznie bardziej problematyczne bywają dodatkowe dni urlopu w przedsiębiorstwach, gdzie liczba zatrudnionych jest relatywnie niska i jeśli nie przekracza 10 pracowników, kalendarz pracowniczy powinien być prowadzony w firmie transparentnie i publicznie, z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Tylko wtedy możliwe jest uczciwe uwzględnienie potrzeb urlopowych wszystkich zatrudnionych i jednoczesne zapewnienie firmie trwałości funkcjonowania.

Kalendarz pracowniczy a przywileje pracownika

Kodeks Pracy dokładnie precyzuje sposób wyliczania zarówno czasu pracy jak i dni wolnych od pracy. Według jego przepisów pracownikom zatrudnionym na pełen etat w oparciu o umowę zlecenie przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. Do tego należy oczywiście doliczyć dni ustawowo wolne od pracy, a więc różnego rodzaju święta. 20 dni urlopu przysługuje tym pracownikom, których staż zawodowy nie przekroczył jeszcze 10 lat.

Dopiero po upływie tego okresu pracownik może liczyć na pełen wymiar 26 dni urlopu wypoczynkowego, płatnego w wysokości 100% uposażenia za pracę. Naturalnie do stażu pracy wlicza się również studia czy okres spędzony na stażu, a więc osiągnięcie pułapu 26 dni nie powinno być wielkim problemem nawet dla młodych pracowników. Niewątpliwie jednak każdy pracownik liczy na to, że długi weekend 2020 będzie układał się na tyle korzystnie, że możliwe będzie spędzenie dodatkowych dni na wypoczynku bez konieczności sięgania po wolne dni z własnej puli urlopu.

Urlop w sobotę, niedzielę i inne wyjątki do reguły

Zgodnie z Kodeksem Pracy do wyliczania liczby godzin stanowiących podstawę do późniejszego wynagrodzenia pracownika, stosuje się prostą zasadę – liczbę tygodni w miesiącu przemnaża się przez 40, a następnie dodaje się do tej liczby wielokrotność liczby 8 będącą liczbą pozostałych dni pracy od poniedziałku do piątku. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypadają święta ustawowo wolne od pracy jak Zielone Świątki 2020 – w niedzielę niestety nie odejmuje się ich od wymiaru pracy. Aby dzień wolny od pracy wypadający w weekend mógł być odjęty od miesięcznej czy kwartalnej podstawy wymiaru godzin pracy, musi wypadać w sobotę – jeśli wypada w niedzielę, wtedy wszyscy pracownicy bez względu na miejsce i formę swojego zatrudnienia nie mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny od pracy.

Jeśli pracownik ma wątpliwości czy sobota i niedziela wlicza się do urlopu, lub które z tych dni w nadchodzącym roku kalendarzowym będą wliczane do dostępnych dni wolnego z pracy – powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem kadr w swojej pracy lub zasięgnąć opinii księgowej, Inspekcji Pracy lub ZUS. Są to miejsca najlepiej poinformowane w przedmiocie rozliczania zarówno przepracowanych dni jak i odbierania urlopu. Urlop za święto w sobotę jest przywilejem przysługującym każdemu pracownikowi i to bez względu na to, czy jego zakład pracy normalnie funkcjonuje w weekendy. Również pracownicy zatrudnieni w miejscach pracy czynnych wyłącznie od poniedziałku do piątku mogą liczyć na to, że za każde święto wolne od pracy przypadające w sobotę otrzymają rekompensatę także od swojego pracodawcy.

Urlop – komu przysługuje i w jakiej formie

Jedną z sytuacji wyjątkowych, które stosunkowo rzadko mają miejsce w dzisiejszych czasach, ale prawo musi je przewidywać, jest sytuacja, w której pracownik nie chce 14 dni urlopu. Oczywiście niektóre zakłady pracy dodatkowo wspierają tego typu blokowe wybieranie urlopu z kilku względów.

Promowanie takiego sposobu wybierania dni wolnych przez pracowników ma liczne korzyści, takie jak:

  • łatwość organizacji kalendarza pracowniczego wewnątrz organizacji czy przedsiębiorstwa;
  • możliwość przewidywania braków kadrowych z wyprzedzeniem;
  • zmniejszenie ryzyka masowego odbierania urlopów na koniec roku przez większość pracowników;
  • znacznie wyższy poziom regeneracji i wypoczynku u pracowników odpoczywających przez minimum 14 dni pod rząd przekłada się na ich wyższy poziom satysfakcji i gotowość do zaangażowania się ze zdwojoną siłą w powierzone po powrocie obowiązki.

Aby kalendarz pracowniczy w firmie mógł jednak w stu procentach spełniać pokładane w nim nadzieje, musi być dostępny dla wszystkich – nie tylko menadżerów, ale również pracowników, którzy będą mogli go edytować i przeglądać na bieżąco. Dzięki temu urlop po roku pracy wzięty przez młodego pracownika nie musi być problemem ani ciężarem czy niezręcznością. Zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem i zasygnalizowany przez samego pracownika nie powinien być najmniejszym obciążeniem dla firmy – zwłaszcza, skoro przysługuje każdemu pracownikowi zgodnie z obowiązującym prawem.

Wstecz