Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

17.02.2020

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Bywa, że pracownik bardzo przeżywa złe stosunki interpersonalne w miejscu pracy lub z innych powodów decyduje się do niej nie wracać. Porzucenie pracy z dnia na dzień może jednak wiązać się z poważnymi konsekwencjami, o których warto wiedzieć wcześniej.

Porzucenie pracy – jakie są najczęstsze przyczyny?

Zwykle praca to miejsce, w którym spędzamy wiele godzin w ciągu dnia, niekiedy nawet więcej niż we własnym domu. Jeżeli nie czujemy się w nim dobrze, stosunki z innymi pracownikami są napięte lub szef nas stresuje, może dojść do sytuacji, w której nie chcemy już do niej wracać. Aby mówić o porzuceniu pracy nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy musi trwać kilka dni. Zdarza się również, że sytuacja rodzinna powoduje, że pracownik przedkłada ją nad swoją sytuację w firmie i decyduje się właśnie na porzucenie pracy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że konsekwencje porzucenia pracy mogą okazać się bardzo bolesne w skutkach w przyszłości i przysporzyć wielu problemów.

Co grozi za porzucenie pracy?

Wiele zależy tu od dobrej woli samego pracodawcy. Skutki porzucenia pracy przez podległego pracownika odczuwa przede wszystkim on. Najgorszym, co może spotkać podwładnego jest zwolnienie dyscyplinarne, bez wypowiedzenia. Oznacza to, że stosunek pracy kończy się ze skutkiem natychmiastowym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje porzucenia pracy kiedy dojdzie do dyscyplinarki. Przede wszystkim, taka informacja pozostaje w papierach na zawsze i każdy przyszły pracodawca będzie miał do niej wgląd. Na pewno nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy skutkująca takim zakończeniem umowy rzuca negatywne światło na pracownika i rodzi przypuszczenia, że może on niepoważnie podchodzić do swoich obowiązków i powtórzyć tego typu zachowanie w przyszłości.

Porzucenie pracy a nowa praca

Chcąc zatrudnić się w nowym miejscu pracy, należy najpierw rozwiązać stosunek pracy z poprzednim pracodawcą. Porzucenie pracy przez pracownika nie załatwia problemu, ponieważ nadal pozostaje on w stosunku pracy. Z pewnością nowy szef nie będzie zadowolony, jeżeli otrzyma świadectwo pracy, w którym wskaże się, że miało miejsce porzucenie pracy. Lepiej rozważyć rozmowę ze starym pracodawcą, który może zgodzić się na skrócenie okresu wypowiedzenia wynikającego z umowy. Na pewno porzucenie pracy z dnia na dzień nie jest żadnym rozwiązaniem i należy się wystrzegać takiego postępowania.

Porzucenie pracy a wynagrodzenie

Zastanawiając się nad tym, co grozi za porzucenie pracy niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zachowując się w ten sposób tracą prawo do części wynagrodzenia. Żaden pracodawca nie wypłaci pensji za czas, kiedy pracownik nie pojawił się na swoim stanowisku. Nie jest to jedyna strata, która wynika z takiego zachowania. Porzucenie pracy skutki może mieć również w postaci żądania wypłacenia odszkodowania pracodawcy. Jeśli udowodni on przed sądem swoją stratę, co nie jest trudne, z pewnością będzie domagał się konkretnych kosztów. Rozważając porzucenie pracy a wynagrodzenie, trzeba przekalkulować, czy nieobecność w miejscu pracy faktycznie jest opłacalna i nie zrodzi szeregu dodatkowych problemów.

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika dla pracodawcy?

Ktoś, kto nie pojawia się w miejscu pracy nie zastanawia się zwykle, jakie będą skutki porzucenia pracy dla całej firmy oraz samego pracodawcy. Często cierpią na tej sytuacji również koledzy, ponieważ przez jakiś czas zmuszeni są do wykonywania obowiązków takiej osoby. Zwykle porzucenie pracy skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym, a więc związane jest z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Trzeba też dokonać odpowiednich zgłoszeń do ZUS, a pracownik traci ubezpieczenie z dnia na dzień. Porzucenie pracy przez pracownika oznacza również, że zachodzi konieczność znalezienia osoby, która zostanie zatrudniona na dane miejsce. Trudność może pojawić się z jej przeszkoleniem. Poprzez porzucenie pracy konsekwencje odczuwa więc w dużej mierze również sam pracodawca, który często musi dochować założonych terminów i zapłacić innym osobom na przykład za nadgodziny.

Konsekwencje porzucenia pracy na całe życie

Młode osoby często zbyt pochopnie podejmują pewne życiowe decyzje. Wydaje im się, że porzucenie pracy nie jest niczym nadzwyczajnym i kiedy przestają im odpowiadać warunki zatrudnienia, po prostu rezygnują z dnia na dzień. W praktyce jednak porzucenie pracy skutki generuje już na całe życie. Ślad po takim zachowaniu znajdzie się w świadectwie pracy, które przedstawia się kolejnym pracodawcom. Dodatkowo, porzucenie pracy konsekwencje ma również w sytuacji, kiedy dana osoba nie posiada innego zatrudnienia. Traci bowiem prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych i musi znaleźć nowe miejsce zatrudnienia z dnia na dzień, aby być w stanie utrzymać swoją rodzinę. Nie warto decydować się na porzucenie pracy, nawet w sytuacji kiedy nie jest ona łatwa, ani przyjemna. Lepiej negocjować z pracodawcą możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia i zdecydować się na formalne załatwienie wszystkich kwestii i spać spokojnie.

Wstecz