Jakie skutki zwolnienia dyscyplinarnego?

12.09.2019

Jakie skutki zwolnienia dyscyplinarnego?

Zwolnienie pracownika to poważna sprawa. Może to mieć bardzo poważne konsekwencje, wykraczające daleko poza zwykłą utratę dochodu lub pracy. Może również wiązać się ze znacznym piętnem społeczny.

 

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Celem postępowania dyscyplinarnego jest upewnienie się, aby pracownicy osiągali wymagane standardy - zarówno w zakresie postępowania, jak i kompetencji - w wykonywaniu swoich obowiązków. Zwolnienie dyscyplinarne nie powinno być po prostu o charakterze karnym, dlatego zanim w ogóle zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, pracownik powinien zostać nieformalnie poinformowany o kwestiach takich jak:

 • swoje niewłaściwe postępowanie
 • niskich standardach pracy, jakie wykazuje
 • tym, co jest przyczyną problemu.

 

Procedurę przed-dyscyplinarną należy przeprowadzić w formie nieformalnego doradztwa, aby upewnić się, że pracownik zna oczekiwane standardy. Procedura tra powinna być przeprowadzona przez przełożonego / kierownika.

Pracownik powinien:

 • wiedzieć, co wymaga poprawy (np. organizacja czasu, obecność, zachowanie, standardy pracy)
 • mieć możliwość wyjaśnienia
 • mieć szansę przedstawienia plan działania w celu wprowadzenia wymaganej poprawy

Do tego powinna zostać sporządzona pisemna notatkę, podpisana zarówno przez przełożonego / kierownika, jak i pracownika, o uzgodnionym działaniu, które należy podjąć, aby zwolnienie dyscyplinarne nie miało miejsca.

 

Jak zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Jeżeli nieformalne doradztwo nie przyniesie wymaganej poprawy, zostanie wszczęte formalne postępowanie dyscyplinarne. Jednak wielu pracodawców nie ma pewności, jak wdrożyć zwolnienie dyscyplinarne w miejscu pracy, nie narażając się równocześnie na roszczenia o niesprawiedliwe zwolnienie.

Rzućmy okiem na procedurę krok po kroku. Główne punkty dotyczące tej procedury są następujące:
 

 • wszyscy pracodawcy powinni mieć uzgodnione procedury postępowania w przypadku skarg i spraw dyscyplinarnych
 • wszyscy menedżerowie i przełożeni powinni znać i stosować te procedury
 • przedstawiciele pracowników powinni być w stanie pomóc pracownikom w trudnej sytuacji
 • wszelkie pojawiające się problemy powinny być traktowane uczciwie, dając pracownikowi możliwość złożenia oświadczenia w jego imieniu
 • należy przewidzieć i rozważyć szereg sankcji
 • ostrzeżenia powinny zostać usunięte z rejestru pracownika po upływie określonego czasu, stąd musi być wcześniej ustalone zwolnienie dyscyplinarne jak długo w papierach ma się znajdować

 

Podstawowe zasady uczciwej procedury zwolnienia dyscyplinarnego to:

 • Procedura musi być uczciwa i racjonalna.
 • Podstawa postępowania dyscyplinarnego jest jasna, tzn. pracownik wie, co zrobił źle.
 • Kary są jasne.
 • Istnieje wewnętrzny mechanizm odwoławczy.
   

Aby móc wykazać, że zastosowano uczciwe procedury (w przypadkach innych niż rażące przewinienie i / lub nieuczciwość), pracownikowi należy wydać ostrzeżenia określające przyczynę skargi przeciwko niemu.

 

Jak przeprowadzić formalną procedurę dyscyplinarną?

Etapy postępowania dyscyplinarnego zwykle następują w ten sposób: ostrzeżenie ustne, ostrzeżenie pisemne, ostrzeżenie pisemne końcowe i zwolnienie. Jednak w przypadku rażącego lub poważnego uchybienia można rozpocząć od etapu 4 procedury. Pracodawca powinien jednak rozważyć inne sankcje oprócz natychmiastowej opcji zwolnienia. Alternatywy mogą obejmować:

 

 • przeniesienie do innej części miejsca pracy
 • inne stanowisko
 • degradacja


Kluczową kwestią jest to, by zwolnienie dyscyplinarne odbywało się jako procedura, która jest uczciwa i przejrzysta, a zarówno pracodawca, jak i pracownik wiedzą, gdzie się znajdują. Równie ważne jest, aby inni pracownicy postrzegali procedurę jako uczciwą i sprawiedliwą oraz aby otrzymywali uczciwe procedury w przypadku wystąpienia problemu, na przykład wiedząc, czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim dyscyplinarnie czy też nie.


Zwolnienie dyscyplinarne - konsekwencje dla pracownika

Jeśli ubiegasz się o pracę po zwolnieniu dyscyplinarnym – to może dla Ciebie trudny okres. Jeśli zostałeś objęty procedurą dyscyplinarnego zwolnienia, możesz być zaniepokojony tym, jak wpłynie to na twoją karierę, lub możesz się martwić, że powstrzyma Cię to od przyszłego zatrudnienia.

 

Zwolnienie dyscyplinarne a nowa praca

O ile oficjalny organ / organizacja nie postanowi inaczej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o pracę w nowej firmie. Ważne jest to, abyś był uczciwy wobec każdego przyszłego pracodawcy na temat tego, co się stało, przyznając się, że miało miejsce w Twoim życiu rozwiązanie umowy o pracę dyscyplinarne. Ubieganie się o pracę w tych okolicznościach jest niewątpliwie trudniejsze niż zwykle, ale nie niemożliwe. Wręcz przeciwnie, wielu pracowników jest w stanie znaleźć nową pracę, ale też zależy to od okoliczności, w jakich powstała taka sytuacja – czy chodzi o zwolnienie dyscyplinarne a zwolnienie lekarskie, czy o przewinienie o cięższym charakterze.

Niektórzy pracodawcy mogą się niepokoić zatrudnieniem osoby, która została zwolniona dyscyplinarnie, więc możliwe, że możesz zostać odrzucony, gdy ujawnisz, co się stało. Staraj się nie zniechęcać i przygotuj się na dalsze próby, by zwolnienie dyscyplinarne a urlop czy inne aspekty nie wpłynęły negatywnie na dalszą Twoją przyszłość, którą chcesz zmienić na lepsze.

Wstecz