Jakimi metodami motywować pracowników?

05.09.2019

Jakimi metodami motywować pracowników?

Niezależnie od tego, czy nadzorujesz biznes, projekt czy konkretny dział, Twoim celem zawsze powinien być rozwój. Ale nie zapominaj, że wzrost ma wartość rynkową tylko wtedy, gdy jest spójny.

Wzrost jest maratonem i podobnie jak każdy maratończyk, który przygotowuje się zarówno mentalnie, jak i fizycznie, musisz mieć odpowiednie narzędzia na dłuższą metę. Chociaż maratończycy wygrywają same tytuły, zespół je wspierający jest prawdopodobnie jednym z najbardziej decydujących aspektów ich wygranych. W biznesie ma miejsce to samo - Twoi pracownicy są Twoim zespołem i są najważniejszym i decydującym elementem, dzięki jakiemu Twoja firma będzie działać w przyszłości.

 

Motywowanie pracowników – jak to zrobić?

Konieczne jest zrozumienie, co należy zrobić, aby pracownicy byli zaangażowani i skoncentrowani na wspólnym celu. Sekret motywowania pracowników polega na:

  • znajomości osób z zespołu
  • dostosowywaniu sposobu ich rozpoznawania i motywowania zgodnie z ich konkretnymi preferencjami

 

Nie chodzi tylko o to, by znać sposoby na motywowanie pracowników, ale głównie o to, by umiejętnie nimi dysponować. Zawsze będziesz musiał poświęcić przynajmniej tyle samo czasu na budowanie angażującego ekosystemu i poprawę doświadczenia pracowników, jak zatrudnianie nowych ludzi i motywowanie personelu.
 

Mikrozarządzanie to problem

Problem z mikrozarządzaniem polega na tym, że zbyt mocno uzależni to Twoich pracowników od kierownictwa, a tym samym rzadziej uczy ich jak produkować dla samych siebie wysokiej jakości wyniki. Udzielaj wskazówek i udzielaj pomocy w razie potrzeby, ale także zapewnij pracownikom swobodę robienia rzeczy po swojemu.

Z czasem powinieneś swoim pracownikom umożliwić realizowanie planu tak, by mogli skupić się wyłącznie na swoich obowiązkach i terminach. Zamiast pracować dla celów firmy, dążą do spełnienia minimalnych wymagań swojego stanowiska i to już samo w sobie wpływa na motywowanie pracownika. Chodzi o zalety wykorzystania czegoś, co można zdefiniować jako „własność psychologiczna” - stopień, w jakim pracownik czuje się tak, jakby jego organizacja lub praca była „jegp” (tj. „To jest MOJA firma!”) Do tego stopnia, że że firma staje się ważną częścią tożsamości pracownika – wtedy motywowanie pracowników jest zadaniem dużo łatwiejszym w realizacji.

Aby promować tę mentalność w całym zespole, powinieneś upewnić się, że każdy współpracownik zrozumie, w jaki sposób jego jego stanowisko wpływa bezpośrednio na klienta końcowego, a także jego współpracowników. Upewnij się, że Twój zespół czuje się odpowiedzialny za to, co kupuje klient!

 

Metody motywowania pracowników: wyjście poza strefę komfortu

Mimo że niektórzy menedżerowie uważają, że ich pracownicy nie robią nic więcej, niż są to czego się od nich wymaga - faktem jest, że z natury większość ludzi nudzi się powtarzaniem określonego zadania. Poza tym to żądanie zmusza ludzi do automatyzacji wykonywanej pracy, zmniejszając prawdopodobieństwo przyczynienia się do pracy poza zakresem.

Kluczowym składnikiem, który sprawia, że ​​ludzie wychodzą ze strefy komfortu, jest przywództwo i na nim opierać się może efektywne motywowanie pracowników. Zaczyna się to od Ciebie. Wyjdź ze strefy komfortu i opisz ten proces swoim pracownikom, a także powody, dla których warto to stosować. Twoje zachowanie wkrótce będzie rezonować. Następnie bądź gotów zidentyfikować bariery i zrozumieć, co motywuje poszczególne osoby do realizacji takiego podejścia.

 

Pracownicy dobrze poinformowani = zmotywowani

 

Kiedy firma szybko rośnie, założenia i cele zmieniają się w tym samym tempie. Jako lider biznesu masz wyraźniejsze spojrzenie na szerszy obraz niż Twoi pracownicy.

Rozpowszechnianie informacji sprawia, że wszyscy posiadają taką samą wiedzę, co Ty, a jednocześnie wzmacnia to pozafinansowe motywowanie pracowników, dając im poczucie, że są oni ważną częścią organizacji.

Obecnie możesz łatwo udostępniać informacje na kilka różnych sposobów:

  • spotkania standupowe
  • e-maile
  • dokumenty Google
  • narzędzia do przesyłania wiadomości błyskawicznych w zespole (Slack, Facebook)
  • narzędzia do zarządzania projektami (Trello, Asana)

 

Wszystkie wysiłki, które wkładasz w poprawę warunków pracy w zespole, powinny zawsze koncentrować się na zaspokajaniu najlepszych „graczy” - takie motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie ma największy sens.

Twoim zadaniem jest zrozumienie najlepszego sposobu motywowania najbardziej utalentowanych pracowników celem poprawy wydajności firmy. Dowiedz się, jakie są przeszkody, na które się natrafiają, i upewnij się, że je usunąłeś, aby nie mieli barier powstrzymujących ich do wykonania powierzonej im pracy w jak najlepszy sposób. To znaczy, że płacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników poczynające od tych najbardziej utalentowanych, pozwala tworzyć takie środowisko, które motywuje cały zespół do podejmowania nowych wyzwań.

Oczywiście warto również będąc menadżerem samemu wciąż poznawać coraz to nowsze metody motywowania pracowników i wykorzystywać celem poszerzania możliwości firmy w obranej branży.

Wstecz