Kiedy można złożyć pozew do sądu pracy?

18.02.2020

Kiedy można złożyć pozew do sądu pracy?

Nawet w najlepiej prosperujących firmach zdarza się, że pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia lub innych świadczeń. W takiej sytuacji pracownik może go pozwać. Jak napisać pozew do sądu pracy i jakie ponosi się w takiej sytuacji koszty takiego postępowania?

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Każdy pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Może wydawać się, że jest to trudne, jednak w praktyce pozew o zaległe wynagrodzenie można sporządzić samodzielnie, bez ponoszenia kosztów związanych z pomocą radcy prawnego. Najważniejsza kwestia to zachowania właściwej formy, a pozew do sądu o zapłatę należności warto wnieść na urzędowym formularzu, ponieważ jest on wówczas najbardziej czytelny i jasny. Zastanawiając się, jak napisać pozew do sądu pracy, aby spełniał wszystkie wymagania, wystarczy wypełnić wszystkie przeznaczone do tego rubryki. Najważniejsze jest oczywiście oznaczenie właściwego sądu, jak również obu stron postępowania. Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia powinien również określać wysokość przedmiotu sporu, a więc kwotę, jaką naszym zdaniem winien jest nam pracodawca. Warto więc zadbać o dokonanie wyliczeń i załączenie dokumentów, które potwierdzą faktyczną wysokość kwoty.

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – co robić?

Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i zawsze czeka na wynagrodzenie, które niezbędne jest do życia. Jeżeli wynagrodzenie nie wpłynie w określonym czasie, może się to wiązać z dużymi problemami, na przykład związanymi z brakiem możliwości opłacenia raty kredytu, czy innego zobowiązania. Kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą i nie widać szans na jej realizację, trzeba zdecydować się na pozew do sądu o zapłatę należności. Istnieje również możliwość wnioskowania o odsetki za nieterminową wypłatę. Każdy pracownik może złożyć taki pozew Sąd pracy powinien go rozpatrzyć i nakazać pracodawcy wypłatę określonej wysokości środków. Im lepiej pracownik udokumentuje swój pozew, tym większe są szanse, że decyzja sądu będzie szybka i korzystna dla niego.

Pozew o zaległe wynagrodzenie – czy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Wiele osób zastanawia się w takiej sytuacji, jak napisać pozew, aby nie został odrzucony przez sąd pracy. Zwykły obywatel może czuć się bezradny wobec wielkiej machiny administracyjnej. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby samodzielnie reprezentować swoje interesy, powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy. Radca prawny wskaże jak napisać pozew do sądu pracy lub pomoże go wypełnić, jak również wskaże, które załączniki będą potrzebne. Niekiedy można też liczyć na bezpłatną pomoc prawną, na przykład w urzędzie gminy. Mając znajomego prawnika, warto zapytać go o to, jak napisać pozew – być może będzie w stanie szybko pomóc, co ograniczy koszty. W dużych miastach urzędy pracy również zatrudniają radców prawnych, którzy świadczą bezpłatną pomoc i chętnie przygotowują tego typu wnioski kierowane do sądu pracy.

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia – czy jest długi?

Formularz sądowego pozwu o zapłatę wynagrodzenia nie jest skomplikowanym dokumentem. Wystarczy oznaczyć pozwanego oraz powoda, jak również wskazać wysokość przedmiotu sporu. Warto zasięgnąć jednak opinii specjalisty zatrudnionego w dziale kadr i płac, aby sprawdził, czy dokonane wyliczenia się prawidłowe. Sam pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia nie kończy sprawy. Zwykle strony spotykają się jeszcze na sali sądowej, wysyłane są wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Niekiedy sąd decyduje się na powołanie świadków.

Jak napisać pozew do sądu pracy w sytuacji innej, niż brak wynagrodzenia na koncie?

Nie tylko brak wypłaty na czas sprawia, że pracownicy decydują się wnieść przeciwko swojemu pracodawcy pozew Sąd pracy rozpatruje również inne sprawy związane z łamaniem prawa pracy. W jakich sytuacjach można skierować taki wniosek? Jeżeli uważamy, że zostaliśmy bezprawnie zwolnieni z miejsca pracy, istnieje możliwość przekazania takiej sprawy właśnie na drogę sądową. Poza tym, niektórzy pracownicy czując się mobbingowani lub molestowani w miejscu pracy i również decydują się na pozew Sąd pracy rozpatruje różnego rodzaju wnioski. Prawdą jest, że bardzo często pracownicy tylko w taki sposób mogą dochodzić swoich praw, ponieważ wielu pracodawców czuje się bezkarnie.

Oczywiście, pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia to ostateczność i warto podejmować kroki w celu polubownego rozwiązania sprawy. Niekiedy pracodawca oferuje możliwość wypłaty zaległego wynagrodzenia w mniejszych ratach, co może okazać się korzystne, jeśli na sprawę w sądzie trzeba długo czekać, a nie wiadomo, kiedy uda się wyegzekwować środki od pracodawcy, który może być niewypłacalny. Zanim komornik będzie w stanie uzyskać jakieś kwoty, ratalne wpłaty ze strony nieuczciwego pracodawcy mogą okazać się przez jakiś czas jedynym źródłem dochodu. Oczywiście, w międzyczasie można pozwać swojego szefa o zaległe wypłaty i działać dwutorowo.

Wstecz