Komu należy się zasiłek opiekuńczy w dobie pandemii koronawirusa?

25.03.2020

Komu należy się zasiłek opiekuńczy w dobie pandemii koronawirusa?

Już od kilku dni wszystkie placówki edukacyjne – żłobki, przedszkola i szkoły w Polsce – zostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. W cieniu obaw związanych ze zdrowiem bliskich osób pojawiają się jednak i wątpliwości związane z tym, jak będzie wyglądać kwestia zasiłku opiekuńczego związanego z całą sytuacją.

Sprawa jest dość istotna, bowiem zgodnie z danymi pozyskanymi z Ministerstwa Edukacji mowa tutaj o placówkach, do których uczęszcza 1,41 miliona dzieci w wieku przedszkolnym oraz 4,6 miliona dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek opiekuńczy za koronowirusa musiałby więc trafić w ręce naprawdę licznej grupy rodziców. Nic dziwnego, że lwia część z nich zastanawia się, czy będzie mieć do niego prawo i komu właściwie taki zasiłek się należy.

Koronawirus a zasiłek – geneza całej sytuacji

Zaistniała sytuacja ma miejsce z powodu przyjęcia przez rząd ustawy, która wskazuje na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem chorób zakaźnych. W tym wypadku specustawa ma miejsce z powodu choroby COVID-19 oraz sytuacji kryzysowej, która została przez nią wywołana. To właśnie ta sama ustawa określa dla kogo zasiłek opiekuńczy w czasie kwarantanny oraz wskazuje na kilka innych możliwości, z jakich mogą korzystać rodzice tych dzieci, które w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie będą mieć możliwości uczęszczania do placówek oświatowych.

Zasiłek opiekuńczy na koronawirusa – ważne informacje

W związku z wyżej przywołaną specustawą, został w naszym kraju wprowadzony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pobierać go można na czas opieki na dzieckiem do lat ośmiu przez 14 dni, podczas których placówki oświatowe pozostaną zamknięte. Bardzo ważną informacją jest również ta, że równocześnie nie trzeba się martwić o standardowy zasiłek – gdyż oba świadczenia w tym szczególnym czasie nie będą się ze sobą sumować. Z zasiłku standardowego rodzice również mogą korzystać przez 60 dni.

 Wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który można pobierać przez 14 dni na czas opieki nad dzieckiem do lat 8. Co najważniejsze, nie sumuje się on ze „standardowym” zasiłkiem, z którego mogą korzystać rodzice przez 60 dni. Pracując na tematem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na kluczowe pytania i wyjaśniło wszystkie wątpliwości, które jasno wskazują na to, dla kogo zasiłek opiekuńczy w czasie kwarantanny, a kto do niego nie ma żadnych praw. Tą wiedzą postaramy się jak najwierniej podzielić w niniejszym wyjaśnieniu tematu.

Komu się należy dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby móc skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie panującej pandemii koronowirusa – rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci muszą spełniać dwa podstawowe warunki:

  • muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne,
  • dziecko, którym się opiekują nie przekroczyło 8 roku życia.

Warto raz jeszcze podkreślić, że okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni, czyli tego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Zatem, jeśli chodzi o zasiłek opiekuńczy a koronawirus – świadczenia są wypłacane do 14 dni na czas opieki dziecka poniżej 8 roku życia. Gwoli ścisłości, można korzystać z tego zasiłku nie dłużej niż do dnia poprzedzającego właśnie ósme urodziny dziecka, nad którym sprawuje się opiekę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – jak i gdzie go uzyskać?

Aby uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego było możliwe, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia u swojego pracodawcy. Najpewniej jest pobrać wzór oświadczenia ze strony internetowej ZUS. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy mowa o osobach prowadzących działalność pozarolniczą – w takim przypadku oświadczenie musi być złożone bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek opiekuńczy za koronowirusa: kiedy i kogo informować?

Ministerstwo wyjaśnia również dokładnie kiedy i kogo należy poinformować o korzystaniu z tak szczególnego zasiłku. Poinformowani muszą zostać pracodawcy i tutaj:

  • zleceniobiorca powiadamia zleceniodawcę,
  • osoba prowadząca działalność pozarolniczą powiadamia ZUS.

Jeśli chodzi o to, kiedy powinno się poinformować o korzystaniu z zasiłku, odpowiedź z Ministerstwa jest następująca: można to zrobić w dowolnym momencie, ale nie można zapominać, że od tego kiedy się to stanie uzależniona jest wypłata zasiłku. Oczywiście wypłata zasiłku jest niemożliwa bez stosownego oświadczenia, o którym mowa we wcześniejszym akapicie.

Warto również dodać, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki zgodnej z w/w warunkami. Przy czym, w przypadku gdy mowa o dwojgu pracujących rodziców – tylko jedno może się o taki zasiłek ubiegać. Możliwe jest również podzielenie się opieką nad dzieckiem między rodzicami, oczywiście z uwzględnieniem 14-dniowego limitu.

Na koniec wyjaśnienie ostatniej wątpliwości dotyczącej finansowania tego świadczenia: omawiany dodatkowy zasiłek opiekuńczy za koronawirusa przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc w żaden sposób nie są nim obciążone fundusze pracodawców.

Wstecz