Praca na pół etatu - jakie zasady?

23.09.2019

Praca na pół etatu - jakie zasady?

Istnieje kilka zalet tworzenia pełnych i niepełnych etatów dla pracowników w Twojej firmie. Praca na pół etatu niewątpliwie staje się coraz bardziej popularna. Oczywiście możesz zaoszczędzić pieniądze, zatrudniając między innymi pracowników, którzy nie otrzymują pełnych świadczeń, ale upewnij się wcześniej jaka istnieje relacja w układzie praca na pół etatu a zasiłek dla bezrobotnych.

 

Umowa o pracę na pół etatu – dlaczego jest opłacalnym rozwiązaniem?

 

Koniec końców ograniczone godziny mogą być korzystne zarówno dla Ciebie, jak i pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin.

Na przykład, jeśli masz luki w harmonogramie do wypełnienia w określone dni i o określonych porach, pomocne może być zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze godzin, który wypełni te luki. Są osoby których taka praca na pół etatu interesuje – to osoby poszukujące pracy, które mogą chcieć pracować z bardziej ograniczonym harmonogramem.

 

Kiedy tworzysz stanowiska w niepełnym wymiarze godzin, liczba godzin, które przepracują, może nie być wystarczająca, aby uzasadnić koszt niektórych świadczeń, dlatego osoba interesująca się tego rodzaju zatrudnieniem zawsze powinna zastanowić się, jaki jest zasiłek dla bezrobotnych pół etatu i czy takie rozwiązanie go na pewno interesuje.

Jednym z powszechnych ostrzeżeń jest jednak to, że zbyt wielu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin może ograniczać produktywność. Zasadniczo, im mniej czasu ludzie spędzają zanurzeni w swojej pracy i kulturze firmy, tym mniej są produktywni. Weź to pod uwagę tworząc stanowiska na pół etatu.

 

Jakie oferty pracy są najlepsze w niepełnym wymiarze godzin?

Tradycyjnie handel detaliczny, fast food i hotelarstwo to domena pracy w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ często potrzebują elastycznych harmonogramów, aby uwzględnić zmiany w popycie. Ale teraz więcej specjalistów staje się pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzin, aby zapewnić zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy większą elastyczność.

Czasami, gdy firma znajduje się u szczytu najbardziej pracowitego sezonu pojawia się dodatkowa umowa pół etatu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że czasem pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin nie jest w stanie pracować lub z powodu innych okoliczności, pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin może skończyć pracą w godzinach nadliczbowych.

 

Pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin mogą czasami pracować:

  • w nadgodzinach
  • ponad 40 godzin tygodniowo

 

Nadgodziny pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin podlegają przepisom dotyczącym pracowników zwolnionych. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji będziesz musiał zapłacić pracownikowi w niepełnym wymiarze godzin za nadgodziny, ale koniecznie zapoznaj się z zasadami, tak samo jak wtedy gdy chodzi o urlop na pół etatu czy to jakie zarobki na stażu możesz (powinieneś) zaproponować.

Czasami coś, co wydawało się tymczasową zmianą, może stać się zmianą długoterminową, a pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin może pracować w pełnym wymiarze godzin przez dłuższy okres.

Jako pracodawca musisz wtedy wiedzieć:

  • Kiedy tracą swój status pracownika w niepełnym wymiarze godzin?
  • Kiedy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin staje się pełnoetatowy?


Jeśli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin konsekwentnie pracuje w pełnym wymiarze godzin, ale nie otrzymuje świadczeń w pełnym wymiarze godzin, może to prowadzić do naruszenia przepisów i zmienia się to ile urlopu za miesiąc pracy na pół etatu nam się należy. Jeśli jako pracodawca znajdziesz się w takiej sytuacji będziesz potrzebować konkretnej polityki, która określa, kiedy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin staje się pełnoetatowy, aby konsekwentnie oferować świadczenia w całej organizacji.

 

Jaka jest różnica między pracą w pełnym i niepełnym wymiarze godzin?

To pracodawcy decydują, ile godzin tygodniowo spędza się w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz jakie będą różnice z tym związane np. ile godzin na pół etatu, a ile na cały. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zwykle oferowane są ograniczone świadczenia i opieka zdrowotna. Na przykład pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin może nie kwalifikować się do świadczeń, takich jak:

  • ubezpieczenie zdrowotne
  • płatny urlop
  • płatne L4 (zwolnienie chorobowe)

 

Czy pracownicy niepełnoetatowi mają prawo do urlopu?

Nie ma wymogu, aby pracodawcy przyznawali pracownikom niepełnoetatowym urlop. Jednak często pracodawcy oferują pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin wolne. Zwykle odbywa się to proporcjonalnie.


Do czego uprawnieni są pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin?

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu zwykle nie zapewnia się takich samych planów zdrowotnych i emerytalnych jak pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin. Praca na pół etatu gwarantuje, iż pracownicy są uprawnieni do płacy minimalnej i powinni otrzymywać okresy posiłków i przerwy na odpoczynek w zależności od długości zmiany, co musi być ustalone między pracodawcą a pracownikiem.

Wstecz