Wypadek w pracy - jak ubiegać się o odszkodowanie?

13.02.2020

Wypadek w pracy - jak ubiegać się o odszkodowanie?

Kiedy zdarzy się wypadek i cierpi na tym nasze zdrowie, zwykle pojawia się wiele kosztów związanych z leczeniem. Nie jest inaczej, kiedy zdarzy się wypadek w pracy Odszkodowanie to często jedyna opcja, aby móc opłacić wszystkie niespodziewane wydatki i podreperować zdrowie.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – kiedy się należy?

Każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę może liczyć na to, że otrzyma jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jednak taki wypadek musi mieć miejsce w trakcie świadczenia pracy oraz w odpowiednim miejscu. Jeśli ulegniemy wypadkowi na schodach w siedzibie pracodawcy, upadniemy na korytarzu, spadniemy z drabiny, czy też będziemy mieli stłuczkę jadąc w celu świadczenia swoich obowiązków i ucierpi na tym nasze zdrowie – mamy możliwość ubiegania się o taki typ świadczenia. ZUS odszkodowania wypłaca jednak osobom, u których lekarz po zakończeniu leczenia stwierdzi uszczerbek na zdrowiu. Znając procent takiego uszczerbku wylicza się następnie określoną kwotę. Zawsze, kiedy wydarza się wypadek w pracy odszkodowanie powinno zostać przyznane przez rejonowy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po komisyjnym badaniu lekarza orzecznika. Warto pamiętać, że na przykład kolizja w drodze do pracy to również wypadek w pracy Odszkodowanie ZUS także należy się w tej sytuacji.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Większość osób przyznaje, że w takiej sytuacji koszty pojawiają się niespodziewanie i bywają dość wysokie. Wiele zależy od tego, jakiego rodzaju był to wypadek i czy spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie za wypadek w pracy wypłacane jest dopiero po zakończeniu całego leczenia lub rehabilitacji, kiedy orzecznik jest w stanie ocenić procent uszczerbku na zdrowiu, który będzie nieodwracalny. Środki przelewane są więc w momencie, kiedy takie koszty dodatkowe nie są już generowane. Kiedy pieniądze są najbardziej potrzebne, ponieważ trzeba opłacić wizyty prywatne u specjalistów, czy też rehabilitację lub pobyt w szpitalu trzeba samodzielnie ponosić takie wydatki. Wielu pracowników posiada jednak ubezpieczenie grupowe i wśród pozycji, za które płaci ubezpieczyciel jest także wypadek w pracy Odszkodowanie otrzymuje się za złamaną rękę, nogę, czy też za pobyt w szpitalu i wpływa ono znacznie wcześniej, niż świadczenie jednorazowe z ZUS. Warto zgłaszać każdy wypadek w pracy Odszkodowanie ZUS otrzymamy bowiem z dużym opóźnieniem, a prywatni ubezpieczyciele nie zwlekają.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

W niewielkich firmach pracownicy sami składają do odpowiedniego oddziału ZUS całą dokumentację z leczenia, jak również protokół z miejsca zdarzenia wypełniony przez pracodawcę i świadków oraz odpowiedni wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy na formularzu. Nie wiedząc jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy warto skonsultować się z działem kadr lub pracownikiem odpowiedzialnym za kwestie BHP, ponieważ wiele firm pomaga swoim pracownikom i przygotowuje dla nich całą dokumentację, którą następnie należy złożyć. Można również zapytać, w jaki sposób wypełnić wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Na pewno istotną kwestią jest podpisany przez pracodawcę protokół, na którym podpisują się świadkowie zdarzenia, jeżeli tacy się znajdowali. Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu tracą osoby, które w momencie wykonywania swoich obowiązków były nietrzeźwe lub nie zachowały odpowiednich zasad ostrożności. Pracodawcy są bardzo pomocni, ponieważ najczęściej czują się w jakiś sposób współodpowiedzialni za zaistniałą sytuację.

Jaka jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Na szczęście w trakcie leczenia po wypadku w miejscu pracy, pracownikowi przysługuje również zasiłek chorobowy w wysokości 100%. Jednocześnie, wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od tego, jaki stopień takiego uszczerbku stwierdzi orzecznik. Za każdy procent otrzymuje się kwotę wynoszącą 20% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Ubezpieczony może więc samodzielnie dokonać obliczeń, kiedy otrzyma od lekarza dokumentację stwierdzającą wypadek przy pracy Odszkodowanie wypłacone zostanie po jakimś czasie. Wcześniej zostanie wezwany w związku ze złożonym wnioskiem oraz protokołem i będzie musiał przedstawić całą dokumentację leczenia i najczęściej poddać się badaniu. Świadczenie wypłacane jest w ciągu trzydziestu dni od momentu jego przyznania. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest niestety wypłacane jednorazowo i nie można się o nie ubiegać ponownie, kiedy stwierdzimy, że problem się pogarsza. Dlatego tak istotną kwestią jest, aby zakończyć całkowicie proces leczenia. ZUS odszkodowania wypłaca zwykle szybko i nie ma osób, które skarżyłyby się na opieszałość, jednak wiele z nich twierdzi, że wysokość uszczerbku stwierdzanego jest zbyt niska i odwołuje się od decyzji orzecznika, kiedy zdarza się wypadek przy pracy Odszkodowanie i tak jest wypłacane w określonej wysokości, ewentualnie na rachunek wpłynie później większa suma.

Czy warto odwołać się od decyzji orzecznika?

Utrata zdrowia może być spowodowana przez każdy wypadek w pracy Odszkodowanie bywa często jedynym zadośćuczynieniem, a problem może być poważny, ponieważ ubezpieczony może stać się niezdolny do dalszego wykonywania swojego zawodu. Wniosek o świadczenie należy złożyć zawsze, kiedy zdarzy się wypadek w pracy Odszkodowanie nie zawsze zostanie przyznane, a niekiedy jest dość niskie. Istnieje możliwość odwołania się, jednak trzeba pamiętać o tym, że nowa decyzja może również obniżyć wysokość przyznanego świadczenia, dlatego warto to podeprzeć odpowiednią dokumentacją.

Wstecz