Zwolnienie lekarskie na dziecko - kiedy można uzyskać?

28.02.2020

Zwolnienie lekarskie na dziecko - kiedy można uzyskać?

Chociaż choroba czy niedyspozycja dziecka to dla rodzica przeważnie potrójne zmartwienie – na całe szczęście pracodawcy nie mogą stać na przeszkodzie w opiece rodzica nad dzieckiem. Tak długo jak mowa o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zwolnienie na dziecko jest podstawowym i chętnie stosowanym przywilejem rodziców.

Temat zwolnienia lekarskiego jest oczywiście bardzo silnie związany z samą kwestią zatrudnienia i chociaż teoretycznie na rynku pracy większość pracowników może liczyć na zatrudnienie w oparciu o uprzywilejowaną i pożądaną formę jaką jest umowa o pracę – to jednak dla milionów osób utrzymujących się z zatrudnienia, ich forma nie pozwala na liczenie na dodatkowe benefity. Zwolnienie lekarskie na dziecko pozostaje więc dla wielu osób na rynku pracy przywilejem, z którego nie mogłyby skorzystać nawet pomimo posiadania zatrudnienia.

Sama cywilnoprawna forma podpisanej umowy i uregulowana ustawowo kwestia statusu zatrudnienia jest tutaj dość jasna opieka nad dzieckiem w postaci zwolnienia lekarskiego obowiązuje tylko i wyłącznie pracodawcę zatrudniającego pracownika w oparciu o umowę o pracę. Oznacza to zatem, że miliony osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o dzieło – nie może liczyć na to, że lekarze wypisze z powodu choroby ich dziecka L4 na dziecko w szpitalu, które następnie będzie respektowane przez pracodawcę. O ile z całą pewnością w świetle prawa pracy taki powód jak choroba dziecka nie mógłby być przyczynkiem do zwolnienia pracownika, to jednak jeśli w okresie tej choroby doszłoby do wygaśnięcia umowy zlecenia czy umowy o dzieło – pracownik pozostałby bez jakiejkolwiek ochrony czy gwarancji.

Sam fakt, że pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zlecenia czy dzieło nie przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko oznacza zresztą, że z ekonomicznego punktu widzenia pozostanie z chorym dzieckiem w domu zawsze wiązałoby się z ogromnymi stratami finansowymi, nierekompensowanymi z żadnego źródła. Jeśli więc pozostanie w domu oznacza brak jakiegokolwiek wynagrodzenia dla takiej osoby oczywistym jest, że nie będzie ona poszukiwała czegoś takiego jak zwolnienie na dziecko.

Tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w gospodarstwie domowym przynajmniej jedna dorosła osoba posiada stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – możliwe jest korzystanie z takiego dobrodziejstwa, jakim jest bez wątpienia.

Konkretne korzyści, jakie daj zwolnienie lekarskie na opiekę to:

  • zwolnienie z wykonywania obowiązków służbowych w terminie wskazanym przez lekarza (w przypadku dzieci powyżej 14 roku życia – maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym, natomiast w przypadku dzieci do 14 roku życia maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym może stanowić opieka nad dzieckiem zwolnienie lekarskie)
  • prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego;
  • możliwość skorzystania z opieka nad dzieckiem zwolnienie lekarskie również w dalszym stopniu pokrewieństwa – nie ma konieczności, aby chore dziecko było np. spokrewnione z wnioskującym, jeśli np. jest to osoba przysposobiona i opiekun prawny;
  • zwolnienie na dziecko wystawione może być przez lekarza prowadzącego czy pierwszego kontaktu również w okresie pobierania przez rodzica urlopu wypoczynkowego w zakładzie pracy, a więc w okresie urlopu nie ma konieczności jego przerywania, jeśli dziecko zachoruje, ale ubezpieczony traci jednocześnie przywilej pobierania zasiłku opiekuńczego.

Jak rozliczać zwolnienie na dziecko?

W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw rozliczanie czasu pracy, a także właściwe traktowanie praw pracowniczych w zakresie urlopów czy wynagrodzenia w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny czy samodzielnego przebywania na zwolnieniu lekarskim – jest przeważnie zgodne z prawem. Warto jednak wiedzieć dla samego siebie opieka nad dzieckiem ile płatna. W przypadku osób posiadających stałe zatrudnienie w postaci umowy o pracę mogą liczyć na to, że w okresie do 60 dni w roku kalendarzowym ich nieobecność w pracy spowodowaną chorobą dziecka wynosi 80% podstawy wynagrodzenia.

Oznacza to, że rodzic pozostający w domu z chorym dzieckiem wciąż może zarabiać 4/5 swojego miesięcznego uposażenia u pracodawcy. Zapewnia mu to Zakład Ubezpieczeń Społecznych z racji wcześniejszego świadczenia pracy i odprowadzania przez jego pracodawcę ogromnych pieniędzy. Dzięki temu, że zwolnienie na dziecko ile płatne zapisane jest w ustawie – pracodawca nie ma prawa do regulowania tej wysokości czy zmniejszania uposażenia pracownikowi na czas opieki nad dzieckiem.

Zwolnienie na dziecko – nakazy i zakazy

Wielu chorych zastanawia się, czy pozostając na zwolnieniu lekarskim może pojawiać się gdziekolwiek poza swoim domem. L4 na dziecko czy można wychodzić z domu martwi więc wiele osób, które do tej pory korzystały głównie ze zwolnień lekarskich na siebie. Z uwagi na sam swój charakter – zwolnienie opieka nad dzieckiem zakłada pozostawanie w domu w celu zagwarantowania swojemu podopiecznemu maksymalnie komfortowych warunków do leczenia.

W przypadku dorosłego może to oznaczać również chociażby wyjście do sklepu po zakupy na posiłek dla dziecka czy do apteki po leki, więc naturalnie posiadając takie aktywne zwolnienie na dziecko można opuszczać adres zamieszkania. Opieka na dziecko L4 nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć 60 dni jeśli dziecko ma poniżej 14 lat. A to sprawia, że taka forma wsparcia absolutnie nie wystarcza dla rodziców dzieci przewlekle chorych, wymagających długotrwałej hospitalizacji, rehabilitacji lub niepełnosprawnych.

Wstecz