Payroll – Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

Profesjonalna obsługa procesów w działach kadr i płac zapewnia sprawne funkcjonowanie całej firmy. Zlecenie całej obsługi kadrowo-płacowej lub wybranych jej elementów wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, znacznie odciąży działy Państwa firmy i pozwoli zoptymalizować związane z tym koszty.

W Intensive Services Center specjalizujemy się w kompleksowym payrollingu dla klientów zewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie oparte na obsłudze kadrowo – płacowej usług pracy tymczasowej czyni z nas wiarygodnego partnera, któremu można powierzyć administrowanie całym działem kadr i płac lub wybranymi procesami. Ciągle doskonalimy nasze umiejętności, dostosowujemy się do zmian w przepisach prawa pracy, uczestniczymy w licznych szkoleniach by być na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów prawa pracy. Pracujemy na zintegrowanym systemie kadrowo-płacowym ENOVA.

W ramach naszych usług oferujemy Klientom:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, kompletacja dokumentów, weryfikacja powierzonych dokumentów pod kątem zgodności z PP z kodeksem pracy)
 • naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, rozliczanie umów zleceń
 • przygotowywanie list płac, generowanie przelewów
 • deklaracje do ZUS, – zgłoszenie/ wyrejestrowanie pracownika, deklaracje miesięczne do ZUS, naliczanie zaliczek PDOF, składek na PFRON, świadectwa pracy, zaświadczenia
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich,
 • doradztwo w zakresie doraźnej problematyki zmieniających się przepisów Prawa Pracy, monitorowanie nadchodzących zmian w KP.

Ponadto dla Klientów delegujących swoich pracowników za granicę oferujemy:

 • wypełnienie i wystąpienia o druki A1
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników delegowanych w oparciu o odpowiednie przepisy prawa pracy
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo – płacowej jak powyżej.

Dlaczego warto powierzyć nam obsługę kadrowo-płacową?

 • Zapewniamy wymierne, przewidywalne i zoptymalizowane koszty usługi kadrowo – płacowej
  Nie muszą Państwo na własną rękę prowadzić rozbudowanego działu administracyjnego.
 • Powierzenie prowadzenia procesów kadrowo-płacowych nam oznacza brak konieczności inwestycji w infrastrukturę kadrową czy informatyczną a zatem raz jeszcze oszczędność
  Zbudowanie wykwalifikowanego zespołu specjalistów, zakupienie sprzętu, czy licencji oprogramowania wiąże się z wyłożeniem znacznych środków. Zlecenie obsługi zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie, która już zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz posiada odpowiednie zaplecze to znaczne odciążenie przedsiębiorcy i jego środków.

 • Brak zjawiska rotacji działu kadr
  to my zajmujemy się doborem osoby obsługującej Państwa firmę. Na Państwa barkach nie spoczywa więc obowiązek przeszkolenia takiej osoby, zapewnienia jej stanowiska pracy oraz ponoszenia ewentualnych konsekwencji w przypadku zmian personalnych.
 • Gwarantujemy rzetelność
  Realizujemy usługę zawsze zgodnie z zapisami umowy. Działając dla Klienta zawsze w pełni wykorzystujemy nasze kwalifikacje i doświadczenie.
 • Zachowujemy poufność danych finansowych i osobowych
  Jesteśmy profesjonalistami. Wszelkie powierzane nam informacje i dane są w pełni poufne, co reguluje podpisana z nami umowa.