Mocne wsparcie w polityce personalnej

Zatrudnienie pracowników tymczasowych umożliwia przedsiębiorstwom elastycznie dopasowanie się do aktualnych potrzeb rynku, a także do sytuacji wewnątrz firmy. Korzystając z usług Intensive Work łatwiej utrzymują Państwo stabilność w zmiennych warunkach rynkowych.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych stosowane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, gdy:

 • zapotrzebowania kadrowe wzrastają systematycznie (w danym sezonie, okresie) lub w związku z bieżącą działalnością,
 • przedsiębiorstwo potrzebuje zastępstwa za pracowników przebywających na urlopach,
 • firma nie ma możliwości, by zrealizować pewne zadania lub prace we własnym zakresie.

Dlaczego warto wybrać nas do rekrutacji Pracowników tymczasowych?

 • Zatrudniamy pracowników tymczasowych bez dodatkowego obciążenia dla firmy
  Przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacji pracowników tymczasowych, a także dokumentowanie zatrudnienia często stanowi dodatkowe wyzwanie dla wszystkich działów operacyjnych przedsiębiorstwa. Powierzenie rekrutacji i zatrudnienia pracowników spółce Intensive Work zmniejsza obciążenia firmy.
 • Łatwo dotarcieramy do osób o odpowiednich kwalifikacjach
  Stosowane przez Intensive Work metody rekrutacji dobierane są w taki sposób, by zdecydowanie zwiększyć szanse na pozyskanie odpowiedniej liczby pracowników o właściwych kwalifikacjach i kompetencjach. Rekrutację powierzamy specjalistom, którzy doskonale znają lokalny rynek pracy.

 • Optymalizujemy koszty zatrudnienia
  Optymalne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa sprawia, że zarządzanie kosztami związanymi z rekrutacją i zatrudnieniem staje się łatwiejsze. Dzięki temu zyskują Państwo pełną kontrolę nad realnymi kosztami zatrudnienia.
 • Zapewniamy doskonałą komunikację
  Przez cały czas współpracy dbamy także o jakość komunikacji. Konkretne i precyzyjne sformułowanie zakresu obowiązków w połączeniu z praktykami usprawniającymi przepływ informacji między pracownikami, spółką Intensive Work i Klientem – to gwarancja udanej współpracy.
 • Oferujemy pełne wsparcie i doradztwo
  Współpraca między Intensive Work a Klientami ma charakter partnerski. Nieustannie monitorujemy jakość świadczonych usług i ich zgodność z warunkami umowy, a także Państwa satysfakcję ze współpracy z nami. Dodatkowo wspieramy Państwa w prognozowaniu potrzeb kadrowych.